လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

January 19, 2018

အဂၤလိပ္စာကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အဂၤလိပ္စာဘာသာကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိး ပါဝင္တဲ့စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမက အဆိုတင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူငယ္တန္းမွစၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(အထက္တန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို မသင္ မေနရ ဘာသာရပ္တခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္း သင္ၾကားေပးေနေပမယ့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား၊ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ႏုိင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္တယ္”လို႔ ေဒၚထုေမက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အထက္တန္းပညာေရး ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ အတိုင္းအတာတခုအထိ ထိေရာက္စြာ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖို႔  (Grade 9) အ႒မတန္းက စတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ၾကားပံုနည္းစနစ္နဲ႔ အကဲျဖတ္စနစ္(စာေမးပြဲ)ကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိး( 4 skills- Reading, Writing, Speaking, Listening) ပါဝင္တဲ့ စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာစန္းေမာင္ေမာင္ကလည္း “ကမာၻေပၚရွိ ပညာဗဟုသုတေတြကို ေလ့လာဆည္းပူးဖို႔ ကမာၻသံုးဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဟာ မရွိမျဖစ္ တတ္ထားရမယ့္အရာ ျဖစ္တယ္၊ ယေန႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျဖစ္တဲ့ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူလတ္နဲ႔ လူႀကီးေတြ အဂၤလိပ္စာ တတ္ထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္”လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ အဂၤလိပ္သတင္းစာေတြကိုလည္း စာၾကည့္တိုက္မွာ ထားေပးသင့္တယ္။ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အလွျပထားမယ့္ အစား Internet နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Online မွ အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကို သင္ယူေစလိုတယ္၊ အဂၤလိပ္စာသင္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုလည္း အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ သင္တန္းေပးၿပီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ျပသင့္တယ္လုိ႔လည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ အလားတူ မႏၲေလးတိုင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္း(ကန္တုန္)၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းနဲ႔  မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ ေဒါက္တာဦးႂကြယ္ႂကြယ္တို႔ကလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago

February 8, 2017

ရခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေငြက်ပ္သန္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ စနစ္တက်သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သံုးမယ့္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ကို စနစ္တက်သံုးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း  စံညႊန္းစံညႊန္းမီေအာင္ စိစစ္ၾကမ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းတံတားနဲ႔တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သံုးစြဲဖို႔ ျပည္ေထာင္စုသီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆၅၆ ဒသမ ၈၂၀ ခြဲေ၀သံုးစြဲလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားၾကတာပါ။ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂန္႔ေဂါျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အင္ဂ်င္နီယာေတြ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္ရာမွာ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ “၀န္ႀကီးဌာနေတြအားလံုးက အင္ဂ်င္နီယာေတြ ခန္႔မွန္းေျခကို တြက္ရာမွာ အသံုးျပဳၾကတဲ့ ေဒသေပါက္ေစ်း ကိစၥကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အခု ဒီမွာ မူလ တြက္ခ်က္မွုတန္ဖိုးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာႏႈန္းထားတန္ဖိုး ထက္၀က္ေလာက္ ကြာျခားတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္၊ႏိုင္ငံရဲ႔ ေနရာေဒသအသီးသီးမွာအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားတဲ့ေစ်းႏွုန္းေတြရွိၾကရာမွာ ေဒသေပါက္ေစ်းတြက္တဲ့အခါ အျမင့္ဆံုးေစ်း အေ၀းဆံုးခရီးနဲ႔ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေပးထာတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ဒါေပမယ့္လို႔ ေဒသအသီးသီးက အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ခန္႔မွန္းေျခတြက္ခ်က္ၾကရာမွာ အနီးဆံုးေနရာက အနိမ့္ဆံုးေစ်းနဲ႔ ရေပမယ့္လည္း ပံုမွန္ပံုေသ အျမင့္ဆံုးႏွုန္းနဲ႔သာ တြက္ခ်က္ၾကတဲ့ ထံုးစံကို ေတြ႔ရပါတယ္။” မေကြးတိုင္းေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ဒီႏွစ္ ေငြက်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ ပိုတဲ့ကိစၥဟာ ခန္႔မွန္းေခ် ကုန္က်မႈကို အျမင့္ဆံုးေစ်းနဲ႔ တြက္ထားလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ တခါ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ကလည္း အခု လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ကုန္က်ေငြေတြဟာ အင္မတန္နည္းေနလို႔ အရည္အေသြးပိုင္း ၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ပိုက္ဆံေတြက မူလခန္႔မွန္းထားတဲ့ တန္ဖိုးေတြထက္တ၀က္ေလာက္ နည္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျမျပင္မွာ တကယ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အခါ အေလအလြင့္နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ပစၥည္းအရည္အေသြးေတြ မခိုမကပ္ဖို႔ အထူးၾကီးၾကပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြက်ပ္ သန္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔ ရန္ပံုေငြ ၉၈ ဒသမ ၉၅၀သန္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ခု ရွိတဲ့အနက္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တခုကလြဲၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္လို႔ ရေသ့ေတာင္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က သူ႔ၿမိဳ႕ကိုပါ လုပ္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ သံုးမယ့္ကိစၥကို လာမယ့္ တနလၤာေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ရေသ့ေတာင္ ဘာ့ေၾကာင္း မပါသလဲ ဆိုတာကို သိႏိုင္မယ္လို႔ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာပါတယ္။ တနလၤာေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ရခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြကိစၥ အစိုးရဘက္က ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဲခြဲအတည္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး အတည္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက သံုးသပ္ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up