လႊတ္ေတာ္တက္ေနစဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြသိမ္းထားရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုသတိေပး Archives - DVB