လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ

February 4, 2017

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ ၂ ခု ျပဳျပင္ရန္ ယန္း ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေခ်းယူခြင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ

ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ႏွစ္ခုကို အလံုးစံုျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီကေန ဂ်ပန္ယန္း ၁၀ ဒသမ ၇၈၇ ဘီလီယံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္ရွိ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္ ၁ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္လည္ပတ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္ရဲ႕သက္တမ္းမွာ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း အႀကီးစားျပဳျပင္ခဲ့တာမရွိဘူးလို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြနဲ႔ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္လည္ပတ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္သက္တမ္းမွာ ၂၈ ႏွစ္ အတြင္း အႀကီးစားျပဳျပင္တာမရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေခ်းေငြရဲ႕ သက္တမ္းမွာ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ၊ ဆုိင္ငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ အတုိးႏႈန္း သုည ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပည္ပေႂကြးၿမီလက္က်န္အေျခအေနမွာ က်ပ္ ၁၀၆၅၃ ဒ သမ ၀၀၇ ဘီလီယံရွိၿပီး ျပည္ပေႂကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ဳိးဟာ ၁၃ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up