လႊတ္ေတာ္ကအစိမ္း အစုိးရကအနီ ေတြ႔ၾကေလၿပီ

A d v e r t i s e m e n t With Us

March 22, 2016

လႊတ္ေတာ္ကအစိမ္း အစုိးရကအနီ ေတြ႔ၾကေလၿပီ

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အရ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၅ ခုတို႔ရိွ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အန္အယ္လ္ဒီက အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အႏိုင္မရခဲ့ပါေခ်။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရရိွခဲ့ေသာ မဲရလဒ္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေနေလရာ…. ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရိွ အခင္းအက်င္းကို သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွျဖစ္ၾကၿပိီး လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားအေနအထားမွာလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ (၁) တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦး (၂) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ဦး (၃) အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး (၄) အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး (၅) တအာင္းကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦး (၆) ပီအန္အုိ ပအိုးဝ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး (၈) ဝ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး (၉) ဝ အမိ်ဳးသားပါတီ ၁ ဦး (၁၀) လားဟူပါတီ ၁ ဦး (၁၁) ကိုးကန္႔ပါတီ ၁ ဦး (၁၂) က်ားျဖဴပါတီ ၁ ဦး (၁၃) တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး အန္အယ္လ္ဒီမွ ၂ ဦး (၁၄) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ၁ ဦး (၁၅) လီဆူမွ ၁ ဦး (၁၆) လားဟူမွ ၁ ဦး (၁၇) အခါမွ ၁ ဦး (၁၈) တသီးပုဂၢလ ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၃၇ ဦး ရိွေလသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္…. ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရိီလအတြင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ေနရာကို ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အန္အယ္လ္ဒီဘက္က လက္မခံခဲ့ဟူေသာ သတင္းတရပ္ကို ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ ခုလံုး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သူသည္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူတဦးအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားရန္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခြင့္ရိွပါသည္။ ထုိအခါ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္လ်ွင္ ကန္႔ကြက္ခြင့္မရိွသျဖင့္ သမၼတက အဆုိျပဳသူသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားၿပီးကာမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ျပည္နယ္အစိုးရကို ဖဲြ႔စည္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထားေသာ ပါတီမွာ တျပည္လံုးအႏိုင္ရပါတီ မဟုတ္ဘဲ တျခား တိုင္းရင္းသားပါတီတခုခု ျဖစ္ေနလ်ွင္ ထိုဝန္ႀကိီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႔က ႏွစ္စဥ္တင္သြင္း အတည္ျပဳရမည့္ ရ-သံုးခန္႔မွန္းေျခ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းကို အတည္မျပဳဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီကာလက က်ေနာ့္အေတြးအျမင္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ေျပာျပထားခ်က္တခု ရိွပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ “ျပည္နယ္မ်ားတြင္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီတခုခုက အမတ္ေနရာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရရိွထားခဲ့လွ်င္ သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုပါတီႏွင့္ မုခ်တုိင္ပင္ရလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔မတိုင္ပင္ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တေယာက္ ေရြးခ်ယ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါက အစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းေရးတြင္ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္မရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး တႏွစ္လ်ွင္တႀကိမ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ျဖစ္ေပရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္မႈ မေက်နပ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကို ပယ္ခ်ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုု္င္ေသာ သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း အႏုိင္ရပါတီႏွင့္ မုခ်တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ တျပည္လံုးအႏိုင္ရ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစုျဖင့္ လႊမ္းမိုးမထားႏိုင္ပါ။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကလည္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ မႏုိင္ပါ။ အမတ္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၃၇ ဦးရိွေသာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိုက္အခံ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အမတ္ေနရာ ၃၂ ေနရာျဖင့္ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရထားၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၃၄၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး တေနရာႏွင့္ ေပါင္းပါက ၆၇ ေနရာရိွသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ားစုျဖစ္ရန္မွာ အမတ္ေနရာ ႏွစ္ေနရာသာ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္ေသာ အမတ္ႏွစ္ေနရာကို အျခားေသာ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စည္း႐ုံးကာ ႏွစ္စဥ္တင္ရမည့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကို သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့လ်ွင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ထုိအခက္အခဲကို တားဆီးႏိုင္ရန္ အန္အယ္လ္ဒီဝန္ႀကိီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္ အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္သာမက တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီအမတ္မ်ား၊ တိုင္္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စည္း႐ုံးႏိုင္မွ ရေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တခုလံုး၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ စည္း႐ုံးရမည္ျဖစ္ရာ ဘတ္ဂ်က္ကို ေထာက္ခံသူအားလံုးမွာ ၆၉ ေယာက္ရိွရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တျခားတဘက္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စည္း႐ုံးရန္လိုသည့္ အျခားအမတ္အေရအတြက္မွာ ၂ ဦးသာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားမွာလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီထက္ ပုိမိုလြယ္ကူႏုိင္ေပသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ အေျခအေနမွာ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆံုး တႀကိမ္ ျပ႒ာန္းေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ ရ-သံုး ခန္႔မွန္းေခ် ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကိုပင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပ႒ာန္းရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ  အန္အယ္လ္ဒီပါတီက တင္သြင္းလာမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ ဤအခက္အခဲကို မည္သို႔ေက်ာ္နင္းမည္ ဆုိသည္မွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ရဲထြန္း (သီေပါ)
5 years Ago
Up