လႊတ္ေတာ္ကစြပ္စြဲျပစ္တင္

December 16, 2017

ပီး႐ူးသမၼတကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကစြပ္စြဲျပစ္တင္

ဘရာဇီးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေအာ္ဒါဘရက္ခ်္ဆီက လာဘ္ေငြ ရယူခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံေနရတဲ့ ပီး႐ူးသမၼတကို လႊတ္ေတာ္ကေန စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး သမၼတရာထူးကေန ျဖဳတ္ခ်ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က ပီး႐ူးလႊတ္ေတာ္ဟာ သမၼတ ပီဒ႐ိုပါဘလိုကူဇင္စကီ ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၉၃ မဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၇ ရိွခဲ့ပါတယ္။ သမၼတကို ရာထူးကေန ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၈၇ မဲသာလိုတာျဖစ္ၿပီး၊ အခုရရိွခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ဟာ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီ႐ူးလႊတ္တာ္က သမၼတ ပီဒ႐ိုပါဘလိုကူဇင္စကီ ကို လာဘ္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခ်ပဖို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကို လာေရာက္ဖို႔ ဆင့္ေခၚထားပါတယ္။ ပီး႐ူးသမၼတ ကူဇင္စကီးကေတာ့ သူ႔အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လာဘ္စားမႈအရွဳပ္ေတာ္ပုံေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဘရာဇီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေအာါဒါဘရက္ခ်္က ပီ႐ူးလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ၊ ကုမၸဏီက ပီ႐ူးသမၼတပိုင္ ဝက္စ္ဖီးလ္ ကုမၸဏီကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ သိန္း စရံေငြေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပီ႐ူးသမၼတရဲ႕ မိတ္ေဆြရင္းျဖစ္သူ ပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီကိုလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္း စရံေငြေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့တယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up