လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ အဓိကတရားခံကို ေသဒဏ္အမိန္႔ခ် | DVB