လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

March 15, 2019

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းတခုကို အက္ဖ္ဒီေအ ပိတ္သိမ္း

တိုင္ၾကားခ်က္အရ လွႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရွိတဲ့ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းတခုကုိ အက္ဖ္ဒီေအက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးၿပီး စက္႐ုံပိတ္သိမ္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တိုင္ၾကားခ်က္အရ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (အက္ဖ္ဒီေအ) က လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရွိတဲ့ ေအးျမၾကည္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းကုိ ေရွာင္တခင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့တာလုိ႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီေရသန္႔လုပ္ငန္းမွာ စက္႐ုံဖြဲ႔စည္းပံု (Layout) မရွိတာ၊ စက္႐ုံထုတ္လုပ္မႈအလိုက္ အခန္းမရွိတာ၊ စက္ကိရိယာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္တာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိတာ၊ စက္႐ုံအတြင္း သန္႔ရွင္းမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) နဲ႔  ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလုိ႔ စက္႐ုံကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳဖုိ႔ ခံဝန္ကတိေရးထိုးခဲ့ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
2 years Ago
Up