လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး

April 2, 2019

ဗင္နီဇြဲလား လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး အစားထုိးခန္႔အပ္

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံတဝွမး္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္တာေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးကို အစားထိုးလိုက္ၿပိီလို႔ သမၼတ နီိကိုးလပ္စ္ မာဒူ႐ုိက ဧၿပိီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။ အဲဒီိလို ျပတ္ေတာက္တာေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားေတြက လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ ေရရရိွေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သမၼတ မာဒူ႐ုိက လက္ရိွ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး လူးဝစ္ေမာ္တာေနရာမွာ အီေဂါ ဂါဗီဒီယာ လီယြန္နဲ႔ အစားထိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂါဗီဒီယာ လီယြန္ဟာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ေကာ္ပိုအယ္လက္) ရဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၂၅ ႏွစ္ ရိွတယ္လို႔ မာဒူ႐ုိက ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up