လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲမည္ဟု သမၼတေျပာ

A d v e r t i s e m e n t With Us

June 18, 2019

လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲမည္ဟု သမၼတေျပာ

လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတား၊  ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဘတ္ဂ်တ္ေတြ ပိုမို တိုးျမႇင့္သုံးစြဲသြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္လ ၁၇ ရက္မနက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းခန္းမွာ က်င္းပတဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ “ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုသုံးစြဲသြားမည္”လို႔ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒအရ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး(GDP)ကို ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔လည္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေတာ့ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္တာနဲ႔ ကယ္ဆယ္တာေတြကို အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ လ်ာထားမႈအစား ဗဟိုမွာ ေငြက်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံသာ ထားၿပီးက်န္ ၅၀ ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ ခြဲေဝလ်ာထားေပးထားတယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ တျခားႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၿပီး အဲဒါေတြကေတာ့ လိုေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ခြင့္ျပဳခဲ့တာ၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရ၊ အသုံးဆိုင္ရာဥပေဒပါ အေရးေပၚရန္ပုံေငြ လ်ာထားသည့္ပုံစံကို ေျပာင္းလဲတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲတာတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲတာကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး (ဌာနေတြ ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့) Other Account (UFA – OA) စာရင္းေတြကို စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စနစ္တက် ပိတ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြစာရင္း SEE Account (UFA – SEE)နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္း Other Account (UFA – OA) ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို (UFA – SEE) Account တခုတည္းနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ေစမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈ (အ႐ႈံး/အျမတ္) စာရင္းအရ အျမတ္ရရင္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔နဲ႔ က်န္တဲ့ အျမတ္ေငြ အားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ ထည့္ဝင္ရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီးတဲ့ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း၊ စာရင္းခ်ဳပ္မွာ ရေငြစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၅၃၁၃ ဘီလီယံ၊ သုံးေငြ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၃၂၃၄၀ ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင္းလိုေငြပမာဏ ေငြက်ပ္ ၇၀၂၇ ဘီလီယံ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ရေငြ၊သုံးေငြ စုစုေပါင္းထဲမွာ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြ က်ပ္ ၇၀၄ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပ ေခ်းယူ ရေငြ က်ပ္ ၂၆၂၅ ဘီလီယံတို႔ပါဝင္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကလည္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို စိစစ္ရာမွာ ေဒသဖြ႔႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသုံးစရိတ္ေတြကို ဦးစားေပးသုံးစြဲဖို႔နဲ႔ ႐ုံးေတြ၊  ဧည့္ရိပ္သာေတြ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူတာေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ဖို႔ လမ္းၫႊန္ၾကပ္မတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မူလခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုက တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြကို စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြမွာ ေငြက်ပ္၂၁၁၄ ဘီလီယံျဖစ္တယ္၊ မႏွစ္က ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလီယံ ျဖစ္လို႔  မႏွစ္ကထက္ ေငြက်ပ္ ၃၂၀ ဘီလီယံ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရဲ႕ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ဒုတိယ ဥကၠ႒ေတြျဖစ္တဲ့ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
2 years Ago
Up