လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ခြင့္

December 1, 2015

တ႐ုတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္ကိုရီးယား အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ၾကား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါၿပီ။ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၁၉၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃၆ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ေစ်းကြက္တန္ဖုိး ၁၂ ထရီလီယံရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို အမ်ားသိေအာင္ ေၾကာ္ျငာတဲ့ကိစၥမွာ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ အေနနဲ႔လည္း အျပဳသေဘာ ပါ၀င္ဖို႔ အခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ ကုန္သြယ္ေရးမွာရွိတဲ့ အခြန္စနစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး အေျခခံကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ အလြယ္တကူ အျပန္အလွန္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္ကိုရီးယား လယ္သမားေတြနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ဒီႏွစ္ ဆန္ေစ်းေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းေတြ က်ဆင္းေနတာကို ေထာက္ျပၿပီး အေျခခံ လယ္သမားေတြ နစ္နာမႈကို စဥ္းစားေပးဖို႔ သူတုိ႔က ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ၾကားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ဇြန္လမွာ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာပါ။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ ေတာင္ကိုရီးယားက တ႐ုတ္ကိုပို႔ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေငြ ၇၃ ဘီလီယံနဲ႔ တ႐ုတ္ဘက္က ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ေတာင္ကိုရီးယားက ေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္ေငြ ၄၂ ဘီလီယံကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။
7 years Ago
Up