လြတ္လပ္မွ်တ

April 17, 2018

လြတ္လပ္ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု သမၼတေျပာ

ဘက္မလိုက္တဲ့ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈကို တုိက္ဖ်က္သြားမယ္လုိ႔ သမၼတက ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ယိမ္းယုိင္ေနရတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး တရား႐ုံးေတြမွာ တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကဖုိ႔  ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္ သမၼက ေျပာပါတယ္။ “ဘက္မလိုက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္း ညႇိႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။” ဒါ့အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ပိုမို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ကို ဘက္ညီမွ်တေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းက တာဝန္ခံၿပီး အသီးသီးေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။  “လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရွိန္အဝါရွိသူမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကို တိက်ခို္င္လံုတဲ့ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားေတြနဲ႕ တိုင္ၾကား ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါ တယ္။” အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာမွာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားေစဖို႕ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ယခင္ကထက္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔လညး္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္းလည္းေျပာပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up