လဲႊေျပာင္းေပးသြားမည္

January 26, 2017

မ.ထ.သ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးသြားမည္

ဇန္နဝါရီလကုန္မွာ မ.ထ.သ(ဗဟို)ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အားလံုးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေျပးဆြဲတဲ့ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြကို စီးမံခန္ခြဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မထသ အဖြဲ႔အစည္းကို YBS အမ်ားပိုင္ယာဥ္ေတြ စတင္ေျပးဆြဲတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ မ.ထ.သ(ဗဟို)အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရန္ပံုေငြေတြ အပါအဝင္  ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအားလံုးကို အစိုးရအဖြဲ႔ထံကို စားရင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလကုန္မွာေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အားလံုးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမယ္လို႔ မ.ထ.သ(ဗဟို)ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္က ေျပာပါတယ္။ “မ.ထ.သ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ေငြေၾကးမ်ားကို၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွံဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔က အဖဲြ႔အစည္း ဖဲြ႔ေပးထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အစစ္ေဆးခံမွာပါ။ အခု က်ေနာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအားလံုး စာရင္းေပးၿပီးၿပီ။ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ဒီ ၁ လပုိင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်ဳပ္မယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း က်ေနာ္တို႔က မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေငြစာရင္းေတြနဲ႔အညီ အပ္ႏွံသြားဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ အစိုးရအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္မႈကို နားေထာင္ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈကို သိႏိုင္ပါမယ္။” မ.ထ.သ လက္ထက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႔ ရွိခဲ့ပါၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို မ.ထ.သ(ဗဟို)က ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္း ၁၈ ဖြဲ႔စလံုးကို လူေတြက မ.ထ.သ အဖြဲ႔အစည္းေတြလို႔ သိမ္းကံ်ဳးၿပီး ေခၚေနတာပါလို႔ မ.ထ.သ(ဗဟို)ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ မ.ထ.သအေနနဲ႔ ရွိတာဟာ ၇ ဖြဲ႔ပဲရွိၿပီး မ.ထ.သ(ဗဟို)၊ မ.ထ.သ(ၿမိဳ႕တြင္း)၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ မ.ထ.သအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ မ.ထ.သ အေဝးေျပး အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို မ.ထ.သ အေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို လြဲေပးသြားမွာကလည္း ဒီ ၇ ဖြဲ႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ယာဥ္လိုင္းအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ဆက္လက္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အခု ယာဥ္စီးေရ မွတ္ပံုတင္ ၇ ေထာင္ေက်ာ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ၇ ဖဲြ႔မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ ကားကို ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတာ ၅ ဖဲြ႔ရွိတယ္။ မ.ထ.သ ၿမိဳ႕တြင္း၊ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္။ အဲဒီမွာ ယာဥ္စီးေရေပါင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ သူတုိ႔ဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာတာ မွတ္ပံုတင္တာေနာ္။ ေျပးဆဲြတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအထဲက က်ေနာ္တို႔ အရင္ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ ရိွတဲ့ ယာဥ္စီးေရရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ အကုန္ေျပးႏိုင္တယ္” လို႔ မ.ထ.သ(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္က ေျပာပါတယ္။ မ.ထ.သ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔မွာ ေျပးဆြဲတဲ့ယာဥ္ေတြကေတာ့ တေန႔တာ ေျပးဆြဲဝင္ေငြရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္နဲ႔ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာ့ ယာဥ္လိုင္းဖြံၿဖိဳးမႈစရိတ္အေနနဲ႔ မထသကို ေပးသြင္းခဲ့ရပါတယ္။ အျခား ကုမၸဏီယာဥ္လိုင္းေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေကာက္ခံတာျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိတဲ့ ဝင္ေငြရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ မထသကို ေပးသြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး  ပါရမီယာဥ္လိုင္းကေတာ့  ေကာက္ခံရရွိတဲ့ေငြရဲ႕ (၀ ဒသမ ၁)ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေပးသြင္းခဲ့ရတာပါလို႔ မ.ထ.သ (ဗဟို)က ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up