လူ ၂ သိန္းခန္႔ က်န္ရွိေန

February 22, 2019

ပင္စင္ထုတ္ယူရာတြင္ အဆင္မေျပပါက ေမးျမန္းႏုိင္၊ ထုတ္ယူရန္ လူ ၂ သိန္းခန္႔ က်န္ရွိေန

ပင္စင္လစာေတြ ထုတ္ယူရာမွာ အဆင္မေျပပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး ထုတ္ယူဖုိ႔ က်န္ရွိသူ  ၂ သိန္းေလာက္ ရွိတယ္လုိ႔ ပင္စင္ဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ပင္စင္လစာကေနစၿပီး တုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ တဦးခ်င္းစီရဲ႕ တုိးျမႇင့္ပင္စင္ေငြေပးမိန္႔ေတြကုိလည္း စိစစ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္ခြဲအသီးသီးကုိ ေန႔စဥ္ ေပးပုိ႔ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္အထိ ၿမိဳ႕ျပ ပင္စင္စား ၁၉၇၀၈၂ ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္စား ၄၄၄၁၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ပင္စင္စား ၂၄၁၄၉၇ ဦးရဲ႕ ေငြေပးမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပပင္စင္စား ၅၄၄၉၂ ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္စား ၄၉၇၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ပင္စင္စား ၅၄၆၃ ဦး ထုတ္ယူထားကာ ၁၈၂၀၃၄ ဦး က်န္ရွိေနၿပီး သြားေရာက္ရာက္ထုတ္ယူၾကဖို႔ တုိက္တြနး္ထားပါတယ္။ တုိးျမႇင့္ပင္စင္လစာေတြကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲေတြမွာ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚပါက ေနျပည္ေတာ္ပင္စင္ဦးစီးဌာန Hot Line ဖုန္း ၀၆၇၃၄၁၀၃၇၃နဲ႔ ၀၉ ၄၄၂၁၄၅၉၁၃ တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ပင္စင္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
4 years Ago
Up