လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ေရပန္းစားေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားရဲ႕ ကၽြမ္းဘားစြမ္းရည္ (႐ုပ္သံ)

August 30, 2016

လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ေရပန္းစားေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားရဲ႕ ကၽြမ္းဘားစြမ္းရည္ (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားတဦးက ကၽြမ္းဘား စြမ္းရည္ကို ျပသၿပီး အင္တာနက္မွာ လူသိမ်ားထင္ေပၚလာပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္က ဆင္ထားတဲ့ ျငမ္းေပၚမွာ ကၽြမ္းဘား စြမ္းရည္ကို ျပသၿပီး ႐ုပ္သံနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ကာ အင္တာနက္ေပၚကို တင္ခဲ့တာကို တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ေနစဥ္ သတင္းက ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ထားတဲ့ တုိင္ေပၚကို လက္ ၂ ဖက္ကို အသုံးျပဳၿပီး တက္ခဲ့တာ အပါအ၀င္ တျခား ကၽြမ္းဘား စြမ္းရည္ေတြကို ႐ုပ္သံမွာ ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြမ္းဘား ကစားေနတာကို သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက မွတ္တမ္းတင္ေနတာကိုလည္း ႐ုပ္သံမွာ ပါရွိပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္က အျမင့္ေပၚကို တက္ကာ ကၽြမ္းဘား စြမ္းရည္ ျပသေနတာေတြလည္း ပါရွိပါတယ္။
5 years Ago
Up