လူမ်ိဳးအလိုုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

January 19, 2017

လူမ်ိဳးအလိုုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး

လူမ်ိဳးအလိုုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုု ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ ဒုတိယရက္ က်င္းပေနတာပါ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ဆြးေႏြးပြဲ ပထမရက္က ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတက႑ဆိုုင္ရာ စာတမ္းေတြကိုု ဒုတိယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲရက္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကုိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္က က႑ခြဲၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေနတာပါ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကေန ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာက်င္းပမယ့္ အခုေဆြးေႏြးပြဲကေန ကရင္တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သက္ဆိုုင္တဲ႔ အဆိုုပါ စာတမ္းေတြကိုု ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up