လူထုေဆြးေႏြးပြဲ

April 5, 2019

ေက်ာက္ႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုေဆြးေႏြးပြဲကို စစ္ေတာင္းသံစဥ္ လူမႈကြန္ရက္က ဦးစီးၿပီး ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္တာ က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြပြဲကို သံေတာင္၊ ဖဒို၊ ေရႊက်င္၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊မုန္း၊ ထန္းတပင္၊ ဇရပ္ႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ GSMI အဖြဲ႔၊ စစ္ေတာင္းသံစဥ္အဖြဲ႔၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ KNU ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဒုတာဝန္ခံ ေဆာသိုမွားတို႔ ပါဝင္ဆြးေႏြခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြပြဲရဲ႕ ရည္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up