လူထုဆႏၵ

February 1, 2016

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းသင့္၊ မသင့္- လူထုဆႏၵ

ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို မၾကာခင္စတင္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မယ့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ႕ကို ေလ်ာ့ခ်ေပါင္းစည္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအာေဘာ္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးေနတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ဆက္လက္ထား ရွိသင့္၊ မသင့္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သလို ဖ်က္သိမ္းသင့္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားအျမင္ေတြ ေရးႏိုင္ပါတယ္။ [yop_poll id="52"]
7 years Ago
Up