လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း

February 11, 2018

လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ျပည္သူ႔စကား၀ုိင္း က်င္းပ

အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနတ့ဲ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရဖို႔ ရည္ရြယ္တ့ဲ လူငယ္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီျပည္သူ႔စကားဝိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ငယ္ေတြက လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မယ့္အခ်ိန္မွာ လိုအပ္တ့ဲ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါတယ္။ လူဦးေရ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတ့ဲ တံတားၿမိဳ႕မွာ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနတ့ဲ လူငယ္ေတြမ်ားတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up