လူကုန္ကူးခံရသည့္

February 1, 2017

လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာ ၅ ဦးကုိ ထိုင္းမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းအဖဲြ႔ဟာ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းခ႐ုိင္ကေန လဲႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၅ ဦးကို လက္ခံေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိမိေနရပ္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားမွာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးရာ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိသားစု၀င္ ၅ ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတဝန္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားမွာ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၆၄ ဦးရွိရာ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၄၄ ဦး၊ တာခ်ီလိတ္-မဲဆိုင္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၁၅ ဦး၊ ေကာ့ေသာင္း-ရေနာင္းလမ္းေၾကာင္းမွ ၅ ဦးကို အသီးသီး လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေပးပို႔ - လတ္ကိုကိုဦး
6 years Ago
Up