လုံးဝမထိုက္တန္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ေျပာ Archives - DVB