လုိက္နာမႈ အားနည္းသည့္ ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းမည္

May 28, 2016

လုိက္နာမႈ အားနည္းသည့္ ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းမည္

ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိမွာ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြဘက္က စာခ်ဳပ္ပါကတိေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ “YESC အေနနဲ႔ ဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တ၀ွမ္းလံုး ျဖန္႔ၾကက္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ Franchise ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း မီးသံုးသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွအေနအထားအရ YESC နဲ႔ Franchise ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မွာ Franchise ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္းမႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရိွေနတဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္စိစစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္စိစစ္ၿပီး၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္။” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း YESC က အမ်ိဳးသားဓာတ္အားစနစ္ ဝယ္ယူတဲ့ယူနစ္နဲ႔ ျပန္လည္သံုးစြဲတဲ့ ယူနစ္ေပါင္း ေနာက္ဆံုးစာရင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးဖို႔ ေက်ာက္တံတား မဲဆႏၵနယ္က  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဟာ ၁၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ရိွၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ၊ မဟာဓာတ္အားလုိင္းေတြကေန ရန္ကုန္ကို အမွန္တကယ္ ပို႔လႊတ္တဲ့ ဓာတ္အားေပါင္းက ၁၁၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ ရိွတယ္လို႔ သိထားရပါတယ္။ ဒီလို ဓာတ္အားမလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဓာတ္အားျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာလည္း ဓာတ္အားဆံုး႐ံႈးမႈ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Technical Lost နဲ႔ Non- Technical Lost ေတြ ရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို သက္သာေအာင္သာ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဓာတ္အား ပိုမိုသံုးစြဲလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC) က အမ်ိဳးသား ဓာတ္အားစနစ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဓာတ္အားယူနစ္ သန္းေပါင္း ၆၇၀၅ ဒသမ ၀၄၃ ဘီလီယံ ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူေတြဆီ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ယူနစ္ကေတာ့ သန္းေပါင္း ၅၉၁၃ ဒသမ ၂၈၂ ဘီလီယံရွိတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up