လုပ္အားခ ၃၆၀၀ က်ပ္

July 6, 2015

အနည္းဆံုး တရက္လုပ္အားခ ၃၆၀၀ က်ပ္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ လက္ခံ

အစုုိးရ သတ္မွတ္ေပးလုုိက္တဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြအျဖစ္  တရက္ကုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ ႏႈန္းကုုိ အလုုပ္သမားေတြဘက္က လက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM) က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဇူလုုိင္ ၅ ရက္ေန႔က လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္မွာ CTUM ေက်ာင္းမွာ ျပဳလုုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုုိ သြားတာပါ။ က်ပ္ ၃၆၀၀ ႏႈနး္ထားအေပၚ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုု ၉၀ ေလာက္က လုုပ္ငန္းရွင္ေတြကေပးဖုုိ႔ ျငင္းဆန္ထားၿပီး စက္ရံုုေတြကုုိ ပိတ္ပစ္မယ္လုုိ႔ ေျပာဆုုိထားပါတယ္။ အစုုိးရက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြး သတ္မွတ္ျခင္း ဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက တရက္ကုုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးဖုိ႔ ဇြန္ ၂၉  ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကေတာ့ တရက္ကုုိ က်ပ္ ၂၅၀၀ ေပးဖုုိ႔ အဆုုိျပဳထားၿပီး အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ ၅ ဖြ႔ဲကေတာ့ က်ပ္ ၃၆၀၀ ႏႈနး္ကုိ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး ညိႇႏႈိင္းဖို႔ မရွိေတာ့ဘူးလုုိ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အစုုိးရ သတ္မွတ္တဲ့ ႏႈန္းထားကုိ မေက်နပ္ရင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ရက္ေစ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုု ၉၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ ပိတ္သိမ္းသြားရင္ အလုပ္သမား ၂ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
6 years Ago
Up