လီမာအုပ္စု

January 10, 2019

အေမရိကန္ႏွင့္ လီမာအဖြဲ႔က ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကံစည္ေနဟု စြပ္စြဲ

အေမရိကန္၊ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လီမာအဖြဲ႔နဲ႔ ကေနဒါတုိ႔ဟာ ဗင္နီဇြဲလား အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမး္ဖို႔ ႀကံစည္ေနတယ္လို႔ သမၼတ နီကိုးလပ္စ္မာဒူ႐ိုက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာ စြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ “ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔အညီ တရားဝင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရကို အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ လီမာကာတယ္အဖြဲ႔က အာဏာသိမး္ခုိငး္ဖို႔ ေစခုိငး္ေနတယ္။ အဲဒီ ႀကိဳးပမး္မႈေတြကို ဘယ္လိုတံု႔႔ျပန္ရမလဲဆုိတာ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူေတြ သိပါလိမ့္မယ္။ ဘိုလီးဗီးယား ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႔က ဗင္နီဇြဲလားျပည္တြငး္ေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လိုတဲ့ သစၥာေဖာက္ေတြကို တုိက္ခိုက္ဖို႔ အဆင္သင့္ရိွေနတယ္” လို႔ သမၼတ မာဒူ႐ုိက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မာဒူ႐ိုဟာ ဒုတိယသက္တမး္အတြက္ က်မး္သစၥာမဆုိခင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up