လီကြမ္ယူ

June 19, 2017

စင္ကာပူရဲ႕ဖခင္ႀကီး လီကြမ္ယူ မိသားစုရဲ႕ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

စင္ကာပူရဲ႕ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဖခင္ႀကီးလို႔ ေခၚခဲ့ၾကတဲ့ ကြယ္လြန္သူ လီကြမ္ယူရဲ႕ မိသားစုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကေတာ့ သားျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လံုးက ဥပေဒအရ ေၾကညာဖြင့္ထုတ္ခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံတကာက သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါၿပီ။ မစၥတာလီကြမ္ယူက သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာမွာ သူ႔အိမ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေသတမ္းစာပါ အခ်က္အလက္ကို လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ သူ႔သားျဖစ္သူက ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ေကာ္မတီမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဥပေဒေၾကာင္းအရ ေၾကညာခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အက်ဥ္းကိုေတာ့ သူ႔ေရွ႕ေနေတြကတဆင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေကာ္မတီကို တင္သြင္းရာမွာ မစၥတာလီကြမ္ယူရဲ႕ ၃၈ ေအာ့ဆ္ခ္ေလလမ္းက အိမ္အတြက္္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္စရာေတြ စဥ္းစားေပးဖို႔ တင္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ေၾကညာခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈမွာေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လံုးက သူ႔အတြက္ “အေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္း” ေတြျဖစ္တဲ့ သူ႔အေဖရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ စီစဥ္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခဲ့ရေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို လူသိရွင္ၾကား တုံ႔ျပန္ဖို႔လည္း ေရွာင္လႊဲမရ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ဆက္ၿပီး ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီေရွာင္လံုးက “မစၥတာလီကြမ္ယူဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို လက္မွတ္မေရးထိုးခင္မွာ အထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးသားရမယ့္ အခ်က္ေတြအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လြတ္လပ္မႈရွိရွိ အႀကံေပးခံခဲ့ရသလားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ သံသယရွိစရာေတြ ရွိခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူက “လီေဝလင္းနဲ႔ လီဆန္ယန္းတို႔က မစၥတာလီကြမ္ယူဟာ အိမ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ဖို႔ကလြဲလို႔ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို စဥ္းစားဖို႔ ျပင္ဆင္စီစဥ္မႈ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာမွာ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ဖို႔ စာပိုဒ္ ထည့္သြင္းထားတဲ့အေပၚမွာပဲ အမ်ားႀကီး အမွီျပဳခဲ့ရတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျပႆနာရွိတဲ့ အေျခအေနအရ မစၥတာလီကြမ္ယူ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ ဘာေတြ စဥ္းစားခဲ့၊ ဘာေတြ ဆႏၵရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာထက္ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လံုးကေတာ့ မစၥတာလီကြမ္ယူဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲတပ္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာမတိုင္ခင္ ေသတမ္းစာ ၆ ခု ေရးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကလြဲလို႔ သူ႔ရဲ႕ေသတမ္းစာေတြ အားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ဝမ္းကြဲႏွမ မိစ္ခြာခင္မ္လီက ျပင္ဆင္စီစဥ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက “က်ေနာ္က ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို မိသားစုကို ဖတ္ျပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကမွ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို သိခဲ့ရတာပါ” လို႔ သူ႔ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားခဲ့ၿပီး “အဲဒီေတာ့မွပဲ က်ေနာ္က အဲဒီ ရွိခဲ့တဲ့ ေသတမ္းစာေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာက အသံုးအႏႈန္းေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့တာပါ” လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပႆနာက မစၥတာလီကြမ္ယူ သူ႔ရဲ႕ ေအာ့ဆ္ခ္ေလလမ္းက အိမ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ကို ဘယ္အခ်ိန္က ထည့္သြင္းလိုက္သလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီေရွာင္လံုးရဲ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေၾကညာခ်က္မွာ အိမ္ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ စာပိုဒ္ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမ ေသတမ္းစာမွာ ပထမဆံုး ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အေဖက သူ႔ရဲ႕ ပၪၥမနဲ႔ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေသတမ္းစာေတြမွာ အဲဒီၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ စာပိုဒ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူက “ဒါေပမယ့္ တနည္းနည္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာထဲကို ျပန္ေရာက္လာတာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါၿပီ” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပထမ ေသတမ္းစာအရ မစၥတာလီကြမ္ယူက သူ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေျမယာေတြကို အညီအမၽွ ေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆ႒မေျမာက္ ေသတမ္းစာမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ၿပီး ေဒါက္တာလီကို ေဝစုပိုေပးထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာ မေရးခင္ တရက္အလိုမွာ မစၥတာလီဆန္ယန္းက သူ႔အေဖဆီကို အရင္က ေသတမ္းစာေတြ လုပ္ခဲ့တုန္းက စီစဥ္ေပးခဲ့တဲ့ မိစ္ခြာကို သူ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ မရတဲ့အၾကာင္း၊ သူျပန္လာတဲ့အထိ ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ ဉာဏ္နည္းရာက်မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လုံးက ေျပာခဲ့ၿပီး မစၥတာလီဆန္ယန္းက သူ႔ဇနီး မစၥစ္လီေဆြ႔ဖန္နဲ႔ သူ႔ဥပေဒေရးရာကုမၸဏီက ေရွ႕ေနေတြက လက္မွတ္ထိုးရမယ့္ ေသတမ္းစာက အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း သူ႔အေဖကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္လို႔လည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္မွာေတာ့ မစၥစ္လီေဆြ႔ဖန္က သူ႔ေရွ႕ေန ၂ ေယာက္ကို ေအာ့ဆ္ခ္ေလလမ္းက အိမ္ကို ေစလႊတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာမွာ မစၥတာလီကြမ္ယူကို လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒအရ ေၾကညာခ်က္မွာ ေရွ႕ေနေတြဟာ မနက္ ၁၁ နာရီ ၅ မိ္နစ္မွာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ မွာ ျပန္ထြက္သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့  “သူတို႔ဟာ ေအာ့ဆ္ခ္ေလလမ္း၊ အမွတ္ ၃၈ မွာ ၁၅ မိနစ္ပဲ ေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို တရားဝင္စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ေတာင္ လံုေလာက္ေအာင္ မေပးခဲ့ဘဲ မစၥတာလီကြမ္ယူကို အႀကံေပးဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆံုး ေသတမ္းစာကို မစၥတာလီကြမ္ယူ လက္မွတ္ေရးထိုးတာကို သက္ေသလုပ္ေပးဖို႔သာ လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိတဲ့ ေမးစရာေတြနဲ႔ တျခား ေမးစရာေတြအတြက္ မွန္ကန္ျပည့္စံုတဲ့ အေျဖမရဘဲနဲ႔ေတာ့ မစၥတာလီကြမ္ယူဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို လက္မွတ္မထိုးခင္မွာ အထဲမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အႀကံဉာဏ္ေပးတာကို ခံခဲ့ရသလား ဆိုတာကို အမ်ားႀကီး သံသယရွိစရာရွိတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လံုးက ေျပာခဲ့့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို အေသအခ်ာၾကည့္ရင္ မိသားစုတစုထဲမွာ အထူးသျဖင့္ မစၥတာလီကြမ္ယူလို တိက်ျပတ္သားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတေယာက္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ေသတမ္းစာေတာင္မွ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အဓိကရွာေဖြခ်င္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ အလိုေလာဘ၊ မာန္မာန၊ မနာလိုဝန္တိုမႈေတြရဲ႕ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳတာကို ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာရမယ့္ အေျခအေနေတြကို ေတြ႔ႀကံဳလာရၿပီလုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ၃ ေယာက္၊ မစၥစ္လီေဆြ႔ဖန္နဲ႔ မိစ္ဟိုတို႔ေရွ႕မွာ မစၥတာ လီကြမ္ယူရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသတမ္းစာကို ဖတ္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မစၥတာလီဆန္ယန္းက အိမ္ကို အျမန္ဆံုး ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ဖို႔ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေရွာင္လံုးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူက “မစၥတာ လီကြမ္ယူ ေသဆံုးလို႔ ဘာမွ မၾကာေသးခင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားမႈကလည္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ရွိေနေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥကို၊ ဒီအိမ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ အစိုးရကို တြန္းအားေပးလာတာေတြဟာ မစၥတာလီကြမ္ယူ ဒါမွမဟုတ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တဘက္က မစၥတာလီဆန္ယန္းနဲ႔ ေဒါက္တာလီေဆြ႔ဖန္တို႔ကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဖခင္ႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တာသာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အႀကီးဆံုး အစ္ကိုႀကီးျဖစ္သူက သူ႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပိုၿပီး အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ရေအာင္ ဒီအိမ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခ်င္ေနတာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာ အာဏာ စတာေတြဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ သည္းေျခႀကိဳက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါေတြရဖို႔၊ ရထားရင္လည္း ဆက္လက္တည္ၿမဲ အဓြန္႔ရွည္ဖို႔ က်ားကုပ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တတ္ၾကတာကို ေလာကီထုပၸတ္မွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာ မ်ားလွသလို ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စည္းစိမ္ဥစၥာ အာဏာအတြက္ဆိုရင္ ခု မစၥတာလီကြမ္ယူတို႔ မိသားစုမွာ ေတြ႔ရတဲ့ လက္တလံုးျခား လွည့္ပတ္လိမ္လည္မႈေတြ လုပ္လာႏိုင္သလို ဒီထက္မက ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံတာေတြကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သတိထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။    ။
6 years Ago
Up