လိုအပ္ခ်က္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဟုဆို

September 30, 2016

ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူတိုးလာတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ႏႈန္းထားမွာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္ေနၿပီး အဆိုပါတိုးတက္မႈႏႈန္းထားမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူဦးေရတိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္မ်ားျပားတဲ့ တိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည့္အတြက္ ေနာင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမယ္လို႔ UN-habitat မွ Urban Programme Specialist ျဖစ္သူ Mr. Jack Finegan က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြရဲ႕ ကိန္းဂဏန္း ေဖာ္ျပခ်က္ အေျခအေနေတြအရ အနာဂတ္ကာလေတြမွာ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း တသန္းခြဲခန္႔ကေန ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ အိမ္ရာေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း   သူက ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရရဲ႕  ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေအာက္ပဲ ၀င္ေငြရွိေနတာေၾကာင့္ ေနစရာအတြက္ တလက်ပ္ ၆၅၀၀၀ ပဲ ကုန္က်သင့္ေၾကာင္းနဲ႔  အစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအိမ္ၿခံေျမ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ House.com.mm က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တျခား Financial Institution  ေတြ၊ Private Sector Developer ေတြနဲ႔ တျခားေသာ Stakeholder  ေတြအေနနဲ႔ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း  House.com.mm မွ Cofounder က ဆိုထားပါတယ္။
5 years Ago
Up