လိပ္ျပာ

May 7, 2019

ၿဗိတိန္တြင္ ေႏြရာသီ စံခ်ိန္တင္ ပူၿပီးေနာက္ လိပ္ျပာမ်ဳိးစိတ္ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ေကာင္ေရတုိး

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္က်ိဳးေအာင္ပူတဲ့ ေႏြရာသီကို ျဖတ္သန္းအၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုမွာ ေကာင္ေရတိုးလာတယ္လို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္တရပ္က ေျပာပါတယ္။ ဧၿပီကေန ဇူလိုင္ၾကား အပူခ်ိန္ တသမတ္တည္း တိုးလာခဲ့လို႔ ၂၀၁၇ ကထက္စာရင္ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ ၅၇ မ်ိဳးထဲက ၃၉ မ်ိဳးမွာ အေကာင္အေရအတြက္ တိုးလာခဲ့တာပါ။ မွတ္တမ္းစမွတ္တဲ့ ၁၉၇၆ ကေန ခုထိ ၿဗိတိန္ရဲ႕ အရွားပါးဆံုး လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ ၂ ခုဟာ စံခ်ိန္တင္ေအာင္ အေရအတြက္ အျမင့္ဆံုးထိ ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ ၿဗိတိန္ လိပ္ျပာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္ (UKBMS) က ေၾကညာပါတယ္။ မ်ိဳးသုဥ္းမယ့္ေဘးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ Black Hairstreak လိပ္ျပာမ်ိဳးက အေကာင္အေရအတြက္ ၉၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးလာၿပီး အျပာေရာင္ လိပ္ျပာႀကီးမ်ိဳးကေတာ့ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့တယ္လို႔ လိပ္ျပာထိန္းသိမး္ေရးအဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းဆိုးကေတာ့ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ ၂၁ မ်ိဳးဟာ အေကာင္အေရအတြက္ က်ဆင္းခဲ့တာကို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက ျပထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ေႏြရာသီတေလွ်ာက္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လုပ္အားေပးေတြက စုေဆာငး္ေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနရာေပါင္း ၂၈၇၃ ခုမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္က ဆိုထားပါတယ္။
2 years Ago
Up