လိင္တူထိမ္းျမားျခင္း

May 18, 2019

လိင္တူထိမ္းျမားျခင္းကို အာရွပထမဆံုးအျဖစ္ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ ခြင့္ျပဳ

အာရွပထမဆံုးအျဖစ္ လိင္တူထိမး္ျမားတာကို ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံမွာ ေမလ ၁၇ ရက္က တရား၀င္ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲဒီဥပေဒၾကမး္ကို ေထာက္ခံမဲ ၆၆ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၇ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမုိ္ကရက္တစ္ တုိးတက္ေရးပါတီ (DPP) အမတ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒၾကမး္ဟာ ေနာင္ႏွစ္မွာ သမၼတ စိုင္းအင္၀မ္ ဒုတိယသက္တမ္း အေရြးခံရဖုိ႔ ႀကိဳပမး္ခ်က္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တုိင္ေပရိွ လႊတ္ေတာ္အျပင္ဘက္မွာ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြက သက္တံ့အလံေတြ ေ၀ွ႔ရမး္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိုးထဲေရထဲမွာ ဆႏၵျပသူေတြက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆုိၾကၿပီး  တခ်ိိဳ႕က “အာရွပထမဆံုး” လုိ႔ ဟစ္ေႂကြးၾကေသးပါတယ္။ လိင္တူထိမး္ျမားျခင္း ခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒဟာ ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းနဲ႔ လိင္တူထိမး္ျမားတာကို ခြင့္ျပဳတဲ့ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔အၾကားမွာပဲ အက်ံဳး၀င္ၿပီး ဒီဥပေဒအရ လိင္တူစံုတြဲထဲက တေယာက္နဲ႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ ကေလးကို ေမြးစားခြင့္ျပဳပါတယ္။
2 years Ago
Up