လား႐ိႈးတြင္ ရွမ္း႐ုိးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္က်င္းပ | DVB