လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံဘ႑ာအခြန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္

January 10, 2018

လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံဘ႑ာအခြန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္

  ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွာ ျပန္လည္စတင္က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တုိ႔ကို  အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရး အစည္းအေ၀းမွာ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက  မန္းဝင္းခိုင္သန္း က ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အခု က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလ အထိ ၆ လ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း တုိ႔ကို  အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအပါအဝင္ အျခားဦးစားေပးရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဇန္န၀ါရီ ၉ရက္ တရက္ထဲမွာပဲက်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ (Myanmar Parliamentary Union-MPU) အစည္းအေဝးမွာလည္း မန္း၀င္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ျပည္နယ္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အခုလကုန္ဆိုရင္  သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့သက္တမ္းကာလမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႔  တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ညိႇႏႈိင္းေပါင္းစပ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကဖို႔  တိုက္တြန္းပါတယ္။” ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း  ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းရဲ႕ ၂ ႏွစ္ျပည့္ကာလမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆဌမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခု အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနဆဲ ဥပေဒၾကမ္း အခု ၂၀ ရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ ပြင့္လင္းျမန္မာေရွေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္တမ္းတရပ္အရ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up