လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ဥပေဒၾကမ္း

July 26, 2017

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

ရာသီ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ စပါးကိုပဲ အဓိကစုိက္ပ်ဳိးရမယ့္အခ်က္ ပါဝင္တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေခတ္ကာလနဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ က်င့္သံုးႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒမွာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ လိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ စကားရပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး၊ လယ္ယာေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ တိက်ေအာင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး၊ သီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာႏိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ပိုမိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာသီသီးႏွံ၊ ဥယ်ာဥ္သီးႏွံနဲ႔ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ သံုးမ်ဳိးရွိၿပီး ဒီသံုးမ်ဳိးကေန ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္တဲ့ နည္းေပါင္း ၆ နည္း ရွိရာမွာ ၄ နည္းကို လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အရင္က ဘာစိုက္စိုက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပရတဲ့အခ်က္ကို အေလၽွာ႔ေပးလိုက္ေပမယ့္ အဓိကရာသီသီးႏွံ စပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာေတာ့ တျခားဟာ စိုက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳရမွာေတာ့ ခက္ခဲတယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။ “ႏုိင္ငံအတြက္ စာရင္းေကာက္ဖို႔ရာအတြက္ စိုက္ခ်င္ရာစိုက္၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဆုိရင္ စာရင္း up to date ျဖစ္ဖုိ႔ရာ တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းတာနဲ႔ အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္တဲ့ စပါးကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ စာရင္းဇယားေလးတခုရွိဖို႔ လိုတယ္။ အခု ဒီႏွစ္အတြင္း ျပည္ပကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပို႔မယ္လို႔ စီးပြားကူးသန္းက ေၾကညာထားတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ထုတ္ကုန္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ေလာက္ငလား၊ ဗဟိုအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ထြက္တယ္ဆိုတာ သိဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါေလးတခုကိုပဲ ဗဟိုလယ္ယာေျမအေနနဲ႔ ထိန္းကြပ္ခ်င္တာ။ တျခားဟာေတာ့ ဘာမွ ထိန္းကြပ္တာ မရွိဘူး” လက္ရွိ ငါးႏွစ္မွာေတာ့ စပါးစိုက္တဲ့ဧက မ်ားတဲ့အတြက္ ပိုလၽွံေနေသးေပမယ့္ ေနာက္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိုက္ခ်င္ရာစိုက္ဆိုၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္ပါက စာရင္းဇယားမရွိရင္ ျပည္တြင္းမွာ ဆန္စပါး ရွားသြားႏိုင္တယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up