လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရပ္ထားရန္ သမၼတအမိန္႔ထုတ္

May 8, 2016

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရပ္ထားရန္ သမၼတအမိန္႔ထုတ္

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ၿပီး ေကာ္မတီအလုပ္လုပ္ေနတုန္း လယ္ေျမသိမ္းေနတာေတြ ရပ္ထားေပးဖို႔ သူ႔အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေမ ၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထဲမွာ  လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီကို ဒုသမၼတ ၂ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို အမိန္႔ထဲ ေဖာ္ျပထားၿပီး အခု အစိုးရသစ္ဟာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာေတြကို အထူးဦးစားေပးၿပီး အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥရပ္ေတြကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္အထိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ” မွာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး စတဲ့ ဌာနေတြက ၀န္ႀကီးေတြ ထည့္သြင္းဖြဲ႔႔စည္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အရင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေျမသိမ္းလယ္သိမ္းကိစၥေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္ခဲ့ကာ အခု အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း ဆက္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေမလဆန္းပိုင္းမွာ အစုိးရသစ္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အမိန္႔နဲ႔ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ၁၀ ခုထက္မနည္း ဆက္တိုက္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အရင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ရက္စြဲနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up