လယ္ယာသံုး

June 2, 2017

လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာေတြအတြက္ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြ ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ JICA ရဲ႕ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြ (Two Step Loan) နဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ထုတ္ေခ်းႏိုင္ဖို႔ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာမွာ ေျပာဆိုခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ ေတာင္သူေတြကို ထုတ္ေခ်းဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကေန ေခ်းယူရၿပီး ႏွစ္ခ်င္းဆပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ပဲ ေခ်းႏုိင္ၿပီး လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာေတြ အတြက္ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ ထုတ္မေခ်းႏုိင္ခဲ့ဘူးလို႔ ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ဆင့္သြားေခ်းေငြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တႏွစ္ အတိုးႏႈန္း သုည ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေခ်းေပးတာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြကိုေတာ့ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထပ္ဆင့္ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းတာမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ ေငြစုေဆာင္း ေစၿပီး ပူးတြဲအာမခံသူ ႏွစ္ဦးနဲ႔ ေငြေခ်းယူသူရဲ႕ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းကို အာမခံရယူၿပီး ထုတ္ေခ်းသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) တို႔မွာ ထုတ္ေခ်းဖုိ႔ လ်ာထားၿပီး တႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up