လမ္းညႊန္စာေစာင္ ထုတ္ျပန္

April 28, 2018

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လမ္းညႊန္စာေစာင္ ထုတ္ျပန္

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြက အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စာေစာင္ကို ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီစာေစာင္ကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြ ပူးေပါင္းကာေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံက နည္းပညာကူညီထားပါတယ္။ လမ္းညြန္စာေစာင္ထဲမွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အဓိကႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကို နိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အေျခခံေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာေစာင္ကိုေတာ့ တႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အထည္ခ်ဴပ္လုပ္ငန္းေတြက အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြၾကားမွာ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လမ္းညႊန္စာေစာင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပး ရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Chatrium ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု---ဆုဆုသြယ္
4 years Ago
Up