လမ္းခြဲခ်စ္သူကို သဝန္တိုစိတ္ေၾကာင့္ ေသနတ္ျဖင့္ ၆ ႀကိမ္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား Archives - DVB