လစ္လပ္၀န္ႀကီး

January 29, 2019

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ လစ္လပ္၀န္ႀကီး ၃ ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္တင္သြင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရက လစ္လပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီး ၃ ေနရာအတြက္ ဒီကေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွာ အစုိးရက လူ ၄ ဦးကုိ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။ လစ္လပ္ေနတာကေတာ့ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးနဲ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလစ္လပ္တဲ့ေနရာမွာ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေန၀င္းကုိ အစုိးရအဖြဲ႔က လူမႈေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္းထားသလုိ သယံဇာတဝန္ႀကီး ဦးဒါရွီလဆိုင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း တုိ႔ကုိလည္း အဆုိတင္သြင္းထားပါတယ္။ ဒါ့ၾကာင့္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးေန၀င္းအစား ဦးေနာ္လီကုိ အဆုိတင္သြင္းထားတာလုိ႔  စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္းခံရသူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ “၄ ေယာက္ဆုိတာက ၀န္ႀကီးဌာန အေျပာင္းအလဲလုပ္တာ။ အဲဒီစည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးေန၀င္းကုိ အခု လူမႈေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ သူက ခန္႔လုိက္တာ။ လူမႈေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔လုိက္ေတာ့ စည္ပင္သာယာေရးမွာက အခုလုပ္တဲ့ ေနာ္လီကုိ ထပ္ထည့္လုိက္တာ။ လြတ္သြားတဲ့ စည္ပင္ေနရာကုိ ၀ုိင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္ ၂ က ဦးေနာ္လီကုိ ထည့္လုိက္တာေပါ့။” ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔သယံဇာတနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦး H လ ေအာင္ကုိ တာဝန္ကေနရပ္စဲေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက   ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမသိန္းနဲ႔ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္တုိ႔ကုိလည္း သူတုိ႔သေဘာဆႏၵအရ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး တာဝန္ကေန ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ သီးျခား ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။
4 years Ago
Up