လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ

May 11, 2019

လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္

လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံမွာ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့သင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ ပိုင္းေလာ့အလုပ္ေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြ ရရိွလာဖုိ႔ လမး္ဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးပုိင္းေလာ့ ႐ုိလာ-ဟုိေတက “ပထမဆံုး စိတ္ေခၚမႈကေတာ့ မိသားစုကို လက္ခံေအာင္ေျပာရတယ္။  ဒုတိယက လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကို လက္ခံေအာင္ေျပာရ တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ “အေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့ျမင္ရင္ စုိးရိိမ္စိတ္၀င္ၾကတယ္။ တခါကဆုိ ခရီး သည္တေယာက္ ေလယာဥ္ေပၚကေန ဆင္းသြားဖူးတယ္” လို႔ အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေလာ့ ႐ုိလာကေျပာပါတယ္။ ေလယာဥ္ပထမဆံုး ေမာင္းရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳဟာ ေဖာ္ျပလုိ႔ မရေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေလေၾကာငး္လိုင္း ေျပာၾကားခ်က္အရ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၀န္ထမ္း  ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၿပိး အမ်ားစုဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
2 years Ago
Up