လက္ပံေတာင္း အၾကမ္းဖက္မႈ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ အစုိးရပ်က္ကြက္ေနဆဲဟုဆုိ

November 28, 2015

လက္ပံေတာင္း အၾကမ္းဖက္မႈ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ အစုိးရပ်က္ကြက္ေနဆဲဟုဆုိ

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီးသတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း နယ္ေျမမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ကိစၥကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔  အစိုးရက ပ်က္ကြက္ေနဆဲပဲလို႔  ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပရာမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေနာ္အုန္းလွ၊ ေဒၚ ျမတ္ႏုခုိင္ အပါအ၀င္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ ဖမ္းဆီး တရားစြဲခံေနရတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူေတြကို လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေပါက္ကြဲ ေဘးသင့္ေစတဲ့ အျဖဴေရာင္ ေဖ့ာစရက္ပါတဲ့ ဗံုးကို သံုးျပီး တုိက္ခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သံဃာနဲ႔ ရြာသား ၁၅၀ ေလာက္အထိ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရက ရဲအဖြဲ႔ကိုေရာ၊ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီကိုေရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ စီမံကိနး္နယ္ေျမမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္း ပ်က္စီးမႈ၊ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႔မႈ၊ ဆႏၵျပသမားေတြကို ရဲေတြက အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥေတြကို အစိုးရက အခုအခ်ိန္အထိ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးတာ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အခုအထိလည္း စီမံကိန္း နယ္ေျမမွာ ေနထုိင္သူေတြဟာ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံရမွာ စိုးရိမ္ေနရတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္တက္လာတဲအ့ခါမွာ လက္ရွိ အစိုးရက က်င့္သံုးေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးထက္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ မူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး၊ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြက ေဒသခံ ျပည္သူေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး က်ဴးလြန္တာေတြ မရွိေအာင္ အစီအမံေတြ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္လုိ႔လည္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က တုိက္တြန္းထားပါတယ္။
7 years Ago
Up