လက္ပတ္နီအၾကမ္းဖက္မႈတႏွစ္ျပည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု)

March 5, 2016

လက္ပတ္နီအၾကမ္းဖက္မႈတႏွစ္ျပည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု)

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူေတြကို လက္ပတ္နီ၀တ္ေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖဳိခြင္းခဲ့တဲ့ တႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား မတ္လ ၅ရက္ ညေနကက်င္းပေနပံု ျမင္ကြင္း။
6 years Ago
Up