လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္

February 3, 2019

လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ မစြန္႔သည့္ ကုိလံဘီယာသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဆင္းေရးတခုတြင္ က်ဆုံး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမး္ခ်မး္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္လမး္စဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာသူပုန္ေခါင္းေဆာင္တဦးဟာ စစ္ဆင္ေရးတခုမွာ ေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ သမၼတ အီဗန္ဒူေကး က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႐ုိဒရီဂို ကာဒယ္တဲ ဟာ ၿငိမး္ခ်မး္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း လုိက္နာဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုလံဘီယာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ကာဒယ္တဲဟာ တျခားခြဲထြက္ေရးသမားေတြကို စုစည္းၿပီး သူပုန္အဖြဲ႔သစ္ ဖြဲ႔ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက စစ္ဆင္ေရးအတြငး္ ကာဒယ္တဲနဲ႔အတူ တျခားေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၉ ဦး ေသဆံုးၿပီး က်န္လူေတြကို ဖမး္ဆီးရမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၃၀ ဟာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ဖားစ္သူပုန္ ၁,၃၀၀၀ ဟာ ၿငိမး္ခ်မး္ေရး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္လမး္စဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါ အဲဒီအဖြဲ႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔ၿပီး ကိုလံဘီယာလႊတ္ေတာ္အတြငး္ အမတ္ ၁၀ ေနရာ ရရိွထားပါတယ္။
4 years Ago
Up