လက္ထပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ကို ၁၈ ႏွစ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အဆိုျပဳ

January 22, 2019

လက္ထပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ကို ၁၈ ႏွစ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အဆိုျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳ လက္ထပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္ကို   ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ အဆုိျပဳလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လက္ထပ္ႏုိင္တယ္လို႔ အတည္ျပဳ ေပးပို႔ထားတဲ့ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အခုလုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တာမွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္ေအာင္ အခုလုိအစားထုိးသင့္တယ္လို႔  အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းလြင္ကေျပာပါတယ္။ “အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္ဟာ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြမွာ အသက္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ျဖစ္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လက္ထပ္တာ သို႔မဟုတ္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ထိမ္းျမားတာျဖစ္ရင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ဖို႔ ပဋိညာဥ္ ျပဳႏုိင္တဲ့အသက္ဟာ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ အစားထုိးျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ ရွိရပါတယ္” ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အဆုိျပဳ ျပ႒ာန္းခ်က္ အပိုဒ္ ၆၁၊ အပုိဒ္ခြဲ(ခ) ကို အပုိဒ္ ၆၀၊ အပုိဒ္ခြဲ(ခ)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အမွတ္စဥ္ၿပီး စကားရပ္ေတြကိုလည္း အခုလုိ အစားထုိးျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ "လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တာ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာတာ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအားလံုးကို ဒုကၡခံစားရသူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားကို အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမယ္ လို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္ " လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္လိုတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိရင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာထားပါတယ္။
4 years Ago
Up