ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္

November 8, 2015

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ဇနီး မဲေပး (ဓာတ္ပုံ)

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ုိင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းပိုင္းရပ္ မဲ႐ုံအမွတ္ ၁ မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာကို တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဇနီးတို႔ ၁၁ နာခြဲအခ်ိန္မွာ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲ႐ုံသြားတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္ ဦးေအာင္မင္းရဲ႕သမက္ အဆိုေတာ္ ရဲေလးလည္း လိုက္ပါပို႔ေပးခဲ့တာပါ။ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲ႐ုံေပါင္း ၉ ႐ုံရွိၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၁၁၉ ဦးရွိၿပီး ၂၆၇ ဦး ႀကိဳတင္မဲေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - ခြန္တူးတူးေလး  
6 years Ago
Up