‘ရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တခု’ အစီအစဥ္

February 5, 2018

‘ရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တခု’ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး

ေက်းရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တခု ထုတ္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ေဒၚထုေမက ေက်းရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တခု ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဳဟာအစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြကို ဦးစားေပးၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ဘ႑ာေငြတရပ္ ထည့္သြင္းကာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစိုးရကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တမ်ဳိး စီမံကိန္းကို အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြသာမက တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားနဲ႔ အေမရိကန္မွာေတာင္ ေအာင္ျမင္ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္  စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္တယ္လို႔ အဆို ရွင္က ဆိုပါတယ္ “ႏုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူေတြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခက္အခဲ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာေတြကို အစိုးရက ၾကား၀င္ၿပီး ကူညီဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိပံ့ပိုးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးရင္ မိသားတစ္စုခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ တစ္ရြာခ်င္း၊ တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြ ဒီကတဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၀င္ေငြျမင့္မားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို အလုပ္သြားလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္လည္း အိုးမကြာအိမ္မကြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ေဒၚထုေမက ေျပာပါတယ္။ ဒီအဆုိကို ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္ခံေဆြးေႏြးဖုိ႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။
3 years Ago
Up