ရဲမႉး ၁ ဦး ပါးစပ္ကို ေသနတ္ႏွင့္ ေတ့ပစ္ခတ္ၿပီး ေသဆံုး | DVB