ရပ္ေစာက္ အန္အယ္လ္ဒီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအႏိုင္ရဟု ေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္ေၾကညာ

May 12, 2016

ရပ္ေစာက္ အန္အယ္လ္ဒီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအႏိုင္ရဟု ေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရွမ္းျပည္နယ္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္ရဲ႕ မဲမသမာမႈကန္႔ကြက္လႊာဟာ ခိုင္လံုတဲ့အတြက္ သူ႔ကို အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေၾကညာေပးလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ခံုးရံုး အဖြဲ႔က ဒီေန႔ပဲ ေၾကညာေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္က သူ႔ မဲဆႏၵ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဗထူးတပ္နယ္မွာ မဲမသမာမႈေတြ ရွိခဲ့လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ ေၾကညာၿပီး ကတည္းက ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ “ၿမိ္ဳ႕နယ္မွာ မဲေပးႏိုင္သူ ၅၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္က ၂၀၀၀၀ ေလာက္ရတယ္။ က်ေနာ္က ၁၈၀၀၀ ေလာက္ရတယ္၊ မဲ ၂၀၀၀ ေလာက္ ကြာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စိစစ္လိုက္ေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ထဲမွာ ဗထူးတပ္နယ္ပါတယ္။ တပ္နယ္ထဲက အမွတ္ ၁ နဲ႔ ၂ မဲ႐ုံေတြမွာ အဲ့ဒီမွာ သင္တန္းလာတက္ေနတဲ့ သင္တန္းသား အားလံုးေပါင္းရင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ သင္တန္းသားေတြက ရပ္ေစာက္မွာေနတဲ့ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ မရွိေတာ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။” အဲ့ဒီ သင္တန္းသားမဲ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရပ္ေစာက္မဲဆႏနယ္မွာ ထည့္သြင္းေရတြက္လိုက္တာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မညီညြတ္လို႔ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ခဲ့တာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအမွတ္ ၇၁(ဂ)မွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရင္ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ဒုတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိသူကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေၾကညာေပးရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ အမိန္႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ထံ စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းနဲ႔လည္း ျပန္ေၾကညာ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲက ကာယကံရွင္ အန္အယ္လ္ဒီအမတ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်္ထံ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း စာပို႔အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ၿပီး သူတဦးတည္း က်မ္းက်ိန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up