ရပ္ေက်းဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးပါက ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံရန္မလိုေတာ့

November 18, 2016

ရပ္ေက်းဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးပါက ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံရန္မလိုေတာ့

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ တရားပြဲနဲ႔ အျခားပြဲလမ္းေတြ က်င္းပရာမွာ သက္ဆိုုင္ရာအဆင့္ဆင့္ကို ေထာက္ခံခ်က္ရယူဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလိုု႔ ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုုးက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တြံေတးအမတ္ ဦးျမင့္လြင္ ေမးျမန္းတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲနဲ႔ တရားပြဲေတြ က်င္းပႏိုုင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံရာမွာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ အဆင္ေျပမႈမရွိတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျဖၾကားသြားတာပါ။ “အဆိုပါ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ (စ) တြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရ က်င္းပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ၍ က်င္းပေစျခင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ပါ၍ အဆိုပါ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) အား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးပါက အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရယူတင္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့သျဖင့္ ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္သြားမယ္” လို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ  ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ လက္ရွိမွာေတာ့ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြ၊ တရားပြဲေတြ က်င္းပမယ္ဆိုပါက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအထိ အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up