ရပ္နားထားသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပန္စ (ဓာတ္ပံုသတင္း)

July 30, 2018

ရပ္နားထားသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပန္စ (ဓာတ္ပံုသတင္း)

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ကို ၁လေက်ာ္ၾကာ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔ ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝဝ ဦးရွိတဲ့အထဲက ၉၆ ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးက ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ၁ဝ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ကာလအတြင္း ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၄ ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၂ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၇ ႀကိမ္ထိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ၇၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၃၂၇ ခု၊ အဆို ၂၁ ခုတုိ႔ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆို ၁၇ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမွာ ေမးခြန္း ၂ဝ ခုအထက္ေမးျမန္းသူ ၉ ဦး၊ ၅ ခုေအာက္ေမးျမန္းသူ ၁၈ ဦးနဲ႔ လံုးဝေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးသူ ၁ ဦးရွိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔  ေမးခြန္းနည္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ေဒသအက်ိဳးျပဳ၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းၾကဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သတိေပးေျပာၾကားထားပါတယ္။
4 years Ago
Up