ရပ္နား

March 30, 2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ရပ္နား၊ ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခု အတည္ျပဳ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးေတြကို မတ္လ ၂၉ ရက္မွာ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ဒီတႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခုကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း ၂၁ ခု ရွိတယ္လို႔လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က မေန႔က လႊတ္ေတာ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္ကို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကသလို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီ ၁၄ ခုရဲ႕ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ျခင္းနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္နဲ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကဦးမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၈၀ စာရင္းေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတၱမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာဝန္က ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေနရာမွာ ဦးဝင္းျမင့္ကို သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up