ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္

January 1, 2016

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပင္ဆင္

ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသက္တမ္းနဲ႔ အတူတူျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ အသစ္တာ၀န္ယူရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္တာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္လိုက္တာပါ။ မူလဥပေဒအတိုင္းဆိုရင္ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး အေလာသံုးဆယ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံခဲ့ပါတယ္။ မူလဥပေဒပါ အပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ကို ျပင္ဆင္တာျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းဟာ သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ မပိုေစရလို႔ ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကို ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ခန္႔အပ္ႏိုင္တာျဖစ္ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up