ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

A d v e r t i s e m e n t With Us

May 6, 2016

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

ေမလ ၆ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမင္းဦးက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁ အေနနဲ႔ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၇ အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ ၂ ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အခု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအေနနဲ႔ အဆိုတင္သြင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ဒီလိုေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔အညီ ရွင္းလင္း လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးမင္းဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ မိမိေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ကေန တျခားၿမိဳ႕ နယ္ေတြကုိ သြားေရာက္ရင္ ဧည့္စာရင္း တုိင္ရတဲ့ကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညြန္းေတြနဲ႔လည္း မကုိက္ညီ သလို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ထိခိုက္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ သံုးသပ္ခ်က္ တင္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ ဧည့္စာရင္းတုိင္ဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြကို အသိေပးရတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up