ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္

February 4, 2018

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က တင္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုုန္တိုုင္းအစိုုးရအဖြဲ႔ကိုုယ္စား စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္ကိုုတင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကိုု အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းဌာနအျဖစ္ကေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ပိုုမိုုတိုုးတက္လာေစဖိုု႔အတြက္ ဌာနႀကီး ၃ ခုု၊ အာဏာပိုုင္ ၇ ဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္တယ္လိုု႔ ဦးေမာင္ေမာင္စိုုးကဆိုုပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုုးရလက္ထက္မွာ ဒီမိုုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ညီၫြတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြရဲ႕ ရပိုုင္ခြင့္ေတြကိုု ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျပည့္အဝရယူခံစားႏိုုင္ဖို႔နဲ႔  လူေနမႈဘဝျမင့္မားတိုုးတက္ေစဖိုု႔ ရည္ရြယ္တာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ အေဆာက္အဦဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ လမ္းတံတားဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ေရရရွိေရးန႔ဲေရေပးေဝေရး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ေရစီးေရလာန႔ဲေရဆိုုး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ ေစ်းမ်ားအာဏာပိုုင္အဖြဲ႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲေရး အာဏာပိုုင္အဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနေတြကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ လံုုၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြစာရင္းဌာန ဆိုုၿပီး ဌာနသံုုးခုုနဲ႔ ဖြ႔ဲစည္းထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အပန္းေျဖလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဆိုုၿပီး စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္မယ္လိုု႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းေပၚလာဖို႔အတြက္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုုတ္ကေန ေအာက္တိုုဘာလအထိ အစည္းအေဝး ၈ ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ ေရးဆြဲခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up